Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMilana, Milana-
dc.date.accessioned2017-05-25T11:32:10Z-
dc.date.available2017-05-25T11:32:10Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2415-3117-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3535-
dc.description.abstractHazırkı dövrdə ingilis dilinə tələbat müasir dövrün qaçılmazfaktoruna çevrilib. Anqlisizmlərdən istifadə isə Azərbaycanda getdikcə böyük vüsət alır. Çünki dünya dillərinin əksəriyyətində anqlisizmlər cüzi də olsa özünü büruzə verir.Lakin KİV-də, dərsliklərdə, elmi yazılarda anqlisizmlərin yerli-yersiz işlədilməsi, həqiqətən də, əcnəbi dilin dilimizə olan mənfi təsirinin göstəricisidir. Müasir dövrdə, xüsusilə KİV dilində anqlisizmlərin sayının artması linqvitləri narahat edən mühüm məsələlərdən birinə çevrilib.en
dc.publisherAzərbaycanda Xarici Dilləren
dc.relation.ispartofseries;№ 4-
dc.subjectanqlisizmləren
dc.subjectkütləvi informasiya vasitələrien
dc.subjectingilis dilien
dc.subjectmüasir tendensiyalaren
dc.titleAnqlisizmlər Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindəen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abbasova Milana.PDF7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.