Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3718
Title: Çağdaş Azərbaycan şeirində xalq arxetipi və xalq yaradıcılığı problemi (Məmməd Araz, Söhrab Tahir, Məmməd İsmayılın yaradıcılığı əsasında)
Authors: Əzizxanlı, Qardaşxan
Keywords: çağdaş
vətəndaşlıq lirikası
xalq
Araz
Söhrab
Məmməd
xalq yaradıcılığı
Issue Date: 2017
Citation: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası
Series/Report no.: ;№ 2
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3718
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ XALQ ARXETİPİ.pdf512.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.