Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3747
Title: "Azərbaycanda miqrasiya siyasəti: nailiyyətlər və inkişaf perspektivləri" mövzusunda elmi - praktik konfransın materialları
Keywords: miqrasiya siyasəti
miqrasiya prosesləri
Issue Date: 2017
Publisher: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3747
ISBN: 978-9952-113-0
Appears in Collections:"Azərbaycanda miqrasiya siyasəti: nailiyyətlər və inkişaf perspektivləri" mövzusunda elmi - praktik konfransın materialları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azərbaycanda miqrasiya siyasəti.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.