Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3978
Title: Poetik tərcümənin bəzi məsələləri
Authors: İsaxanlı, İsaxan
Keywords: Azərbaycan dilinə tərcümələr
bədii tərcümə
poetik tərcümə
tərcümə nəzəriyyəsi
tərcümə prinsipləri
Issue Date: 2015
Publisher: “Bakı Avrasiya Universitetinin” nəşri
Citation: Bakı Avrasiya Universiteti. "Sivilizasiya" elmi-nəzəri jurnal
Series/Report no.: ;№ 10
Abstract: Bu yazıda, "kainatı birləşdirən, bütövləşdirən işlərin ən vaciblərindən və ən layiqlərindən" (12, s. 412) hesab olunan tərcümə işində, xüsusilə də poetik tərcümədə meydana çıxan çətinliklərdən, mütərcümlərimizin daimi diqqət mərkəzində saxlamalı olduğu ən vacib məqamlardan - orijinala sədaqət, dəqiqlik, adekvatlıq, forma, məzmun, mətnin ruh və poeziyasının oxucuya çatdırılması, orijinal müəllifinin fərdi - poetik üslubunun saxlanılması, mütərcim məsuliyyəti kimi prinsiplərlə yanaşı, tərcümədə sərbəstlik, yaradıcılıq kimi məsələlərdən söhbət açmağa çalışacağıq.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3978
Appears in Collections:Paper/Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sivilizasiya 2015 Poetik tərcümənin bəzi məsələləri.pdf29.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.