Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4064
Title: Cümhuriyyət dönəmi yazarlarımızdan Hüseyn Cavid yaradıcılığı Və “Sərvəti-Fünun”
Other Titles: Huseyin Cavid Creation, One of The Authors Of The Republican Era And “Sərvəti-Funun”
Authors: Əyyub, Vurğun
Keywords: Azərbaycan Romantizmi
Yeni Osmanlı Ədəbiyyatı
Sərvəti-fünun
Hüseyn Cavid
İsmayıl Sefa
Issue Date: 2019
Citation: 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi – 26-27 Mayıs 2018, Eskişehir
Abstract: Azərbaycan romantizmi və Türkiyə ədəbiyyatı arasındakı bədii-estetik əlaqələr, mövzu-ideya bənzərlikləri barəsində müəyyən tədqiqatlar aparılsa da, Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında yeni Osmanlı ədəbiyyatının təsirləri az araşdırılmış sahələrdəndir. Halbuki bizim milli romantizmində vətəndaşlıq ideallarının, humanizm ideyasının güclənməsində yeni Osmanlı ədəbiyyatının rolu açıq-aşkardır. Romantizm cərəyanının ən tanınmış və sevilən nümayəndəsi Hüseyn Cavidin hələ İstambulda təhsil aldığı illərdə yeni Osmanlı ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərləri ilə yaxından tanışlığı onun yaradıcılığına müəyyən bir yön vermişdir. Xüsusən “Sərvəti-fünun”çuların təsiri ilə onun poeziyasında mənzum hekayə şəkli, sosial mövzular və məzmun qabarmağa başlayır. H. Cavidin “Öksüz Ənvər” əsəri də göstərdiyimiz təsir altında yazılmış şeirdir. “Sərvəti-fünün”çulardan İsmayıl Səfanın da “Öksüz Əhməd” adlı bir əsəri vardır. Hər iki şeir ad etibarilə bənzərdir, hər ikisi mənzum hekayə tərzində yazılmışdır, hər ikisində dul bir qadının və yetim uşağın taleyindən söhbət açılır. Hər iki şeirdə ananın ölümü və uşağın yetim, köməksiz qalması, ətrafdakıların onlara münasibəti əsərlərin fakt, hadisə materialını və kompoziyasının qurulmasını təşkil edir. Lakin demək olmaz ki, Cavidin şeiri tamamilə Səfanın şeirinin kopyasıdır. Əsərdə müəyyən fərqlər də nəzərə çarpır. Bildiridə tarixi müqayisəli metoddan istifadə edilərək H. Cavidin “Öksüz Ənvər” şeiri ilə İsmayıl Səfanın “Öksüz Əhməd” şeiri arasında təhlillər aparılmaqda və “Sərvəti-fünun”çuların Azərbaycan romantizminə təsir dairəsi və yolları araşdırılmaqdadır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4064
ISBN: 978-975-06-3436-9
Appears in Collections:PublicationsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.