Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4103
Title: Azərbaycan arxeologiya elmi 1945-1990-cı illərdə Avropa ilə akademik mədəniyyətlər və elmi biliklərin mübadiləsi çərçivəsində
Other Titles: The Archaeological Science of Azerbaijan in the frame of Knowledge Exchange with European Academic Cultures in 1945-1990’s.
Authors: Zamanov, Orxan
Keywords: akademik mədəniyyət
elmi biliklərin mübadiləsi
sovet dövrü tarixşünaslığı
arxeoloji fikir tarixi
academic culture
science knowledge exchange
soviet period historiography
history of archaeological thought
Issue Date: 2019
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 22;№ 1
Abstract: Müasir sənayeləşmə və informasiya əsrində bilik mübadiləsi yeni bir mərhələyə keçmiş və bugünkü dünyanın simasını dəyişən elm və texnologiyanın irəlləməsinin açarı roluna gəlmişdir. Biliklərin mübadiləsi, onların tətbiqi və çoxtərəfli uyğunlaşdırıl-ması akademik dairələrin cəmiyyətdəki rolunu daha da artırmış və elm ilə məşğuliyyəti daha üst səviyyəyə çıxartmış oldu. Bu baxımdan akademik mə-dəniyyətlərin və bilik mübadiləsinin XX yüzillikdə hansı səviyyədə olması elm tarixi üçün ciddi əhəmiyyət daşıyır. Bu məqalənin əsas hədəfində isə Azərbaycan arxeologiya elminin 1945-1990-cı illərdə Avropa ilə akademik mədəniyyətlər və elmi biliklərin mübadiləsi çərçivəsində hansı nailliyyətlər qazanmasına və qarşılıqlı təsirə məruz qalmasına həmin dövrün gerçəklikləri baxımından işıq salmaqdır
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4103
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2019, Vol. 22, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.