Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4104
Title: Tunc dövründə sosial-iqtisadi inkişaf və əhali məskunlaşması problemi (Gəncə-Qazax bölgəsi abidələri üzrə etnoarxeoloji tədqiqat)
Other Titles: Socio-economic Development and Population Settlement Problem in the Bronze Age (Ethno-archeological Research on the Monuments of Ganja-Gazakh region)
Authors: Nəcəfov, Şamil
Keywords: Orta Kür hövzəsi
tunc dövrü
məskunlaşma
sosial-iqtisadi inkişaf
demoqrafiya
miqrasiya
Middle Kura Basin
Bronze Age
population
socio-economic
development
demography
Issue Date: 2019
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 22;№ 1
Abstract: Kür çayının orta axarı hövzəsinin, daha dəqiq desək Gəncə-Qazax böl-gəsinin Tunc dövrünə aid yaşayış yerlərindən və qəbir abidələrindən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri Orta Kür hövzəsinin qədim sakinlərinin təsər-rüfat həyatının, sosial-iqtisadi münasibətlər sisteminin, əhali məskunlaşması-nın və dini dünyagörüşünün bəzi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan ve-rir. Tunc dövründə Orta Kür hövzəsinin qədim sakinlərinin yaratdığı mə-dəniyyətin izlərinə Kür-Araz, Orta Tunc dövrü mədəniyyəti və Xocalı-Gədə-bəy arxeoloji mədəniyyətlərinə aid abidələrdə rast gəlinir. Xüsusilə, yaşayış yerləri və qəbir abidələrində aparılan arxeoloji qazıntılar və bu qazıntılardan əldə edilən elmi nəticələr, Tunc dövründə Orta Kür hövzəsində məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, yaşayış məskənlərinin xarakterik cəhətlərini, Tunc dövrü sakinlərinin adət və ənənələrini, həmçinin onların həyatında baş vermiş digər sosial-iqtisadi, ictimai və ideoloji dəyişiklikləri üzə çıxarmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4104
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2019, Vol. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tunc dövründə sosial-iqtisadi inkişaf və əhali məskunlaşması problemi.pdf244.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.