Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4140
Title: "Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin çoxballı sistemi haqqında əsasnamə"yə dair bəzi mülahizələr
Authors: İsaxanlı, İsaxan
Keywords: beş ballıq sistem
yüz ballıq sistem
imtahan
Issue Date: 2004
Publisher: Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti
Citation: "Bilgi" dərgisi. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. Elmi - nəzəri metodik jurnal/ Journal "Knowledge". Education, culture, art
Series/Report no.: ;№ 4
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4140
ISSN: 1983-7606
Appears in Collections:Paper/ResearchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.