Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4169
Title: Fəlsəfədə rasionalizm cərəyani və kartezian dilçiliyi: “N. Xomski iherarxiyasi”-na istinadən
Authors: Kərimova, Validə
Keywords: Kartezian dilçiliyi
N. Xomski iherarxiyası
alt və üst qatlar
səriştəlilik və səmərəlilik.
Issue Date: 18-Dec-2019
Citation: “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil,elm,texnologiya” beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
Series/Report no.: ;№ 1
Abstract: Təqdim edilmiş araşdırma işində məşhur və nüfuzlu Amerika dilçisi Noam Xomskinin dilin yaradıcı olması prinsipi, özünü “Kartezian dilçiliyi”-nin davamçısı elan etmiş N. Xomskinin buna münasibəti və ya dilin anadangəlmə olması prinsipi, fəlsəfədə rasionalizm cərəyanı və N. Xomskinin bu cərəyan vasitəsilə fikrin interpretasiyası və s. məsələlər araşdırılmışdır. Adı çəkilən məsələlərin həllinə təşəbbüs göstərilmiş və onların həlli üçün müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilmişdir. Dilçiliyin “Kartezian” adlandırılan əsas nailiyyətlərindən biri heç nə ilə məhdudlaşmayan dilin düşüncə və özünüifadə vasitəsi kimi sərbəst şəkildə istifadə edilə bilməsidir. Həmçinin təqdim edilən araşdırmada “Sintaktik nəzəriyyənin aspektləri” əsərinə istinad edilərək, yeni terminologiyadan istifadə edilmişdir. Yuxarıda adıçəkilən məsələlər ilə bağlı biz Xomskinin əsərləri təhlil edilmiş, külli miqdarda iqtibaslar və seçmələr gətirməklə dil nəzəriyyəsinin mahiyyəti açıb göstərilmiş, özünü “Kartezian” dilçiliyin davamçısı adlandıran N. Xomskiyə istinadən səriştəlilik və səmərəlilik ayrılmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4169
Appears in Collections:PublicationsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.