Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4717
Title: Kitabı Dede Korkut destanlarında övgü
Keywords: Dede Korkut Hikayeri
övgü
Orhun abideleri
eski türk şiiri
Issue Date: 2020
Citation: Uluslararası “Dede Korkut’un İzinde/ Sözünde” Çalıştayı Bildiriler Kitabı
Abstract: Makalede edebiyatta övgü geleneğinin tarihine kısa bir bakışla Türk edebiyatı, dili, tarihi, kültürü ve folkloru için son derece önemli bir eser olan Dede Korkut Hikayeleri ele alınarak bu hikayelerdeki övgü geleneğinin kendinden önceki yazılı Türk edebiyatı örnekleri ile karşılaştırmalı incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Muharrem Ergin tarafından yayınlanan Dede Korkut Kitabı’ndaki 12 hikâyenin övgü unsurları ele alınmıştır. Bu övgü unsurları daha önceki çalışmamızda incelediğimiz Orhun abideleri, eski Uygur metinleri ve Karahanlı dönemi eserlerinden Kutadgu Bilig’deki övgü unsurlarıyla karşılaştırılarak tasnif edilmiştir. Çalışma, var olan bir durumu belge incelemeye dayalı bir biçimde betimlediği için nitel veri analizi ve karşılaştırmalı analiz tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4717
ISBN: 978-605-65712-7-5
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kitabi Dede Korkut destanlarinda övgü.pdf280.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.